Barbara Kampjut (portret)BARBARA KAMPJUT je ravnateljica Osnovne šole Franceta Bevka v Ljubljani. Po izobrazbi je profesorica slovenščine in zgodovine. Svojo poklicno pot je začela na Televiziji Slovenija, kjer je bila sprva tajnica režije, nato pa redaktorica in organizatorka oddaj razvedrilnega programa. Želja po poučevanju in ljubezen do otrok sta jo leta 1998 vodili v šolstvo. Na osnovni šoli je začela učiti slovenščino, vodila je številne generacije gledaliških skupin in šolskih novinarjev. Po trinajstih letih poučevanja in spodbujanja zanimanja za lepote materinščine ter številnih uspehih njenih učencev na Cankarjevem tekmovanju, literarnih natečajih in gledaliških festivalih je leta 2011 prevzela vodenje šole. Še kot učiteljica se je srečala z izrazom pomoč z umetnostjo in z dramskim modelom AV Alenke Vidrih ter v vzgojno-izobraževalni proces začela poskusno uvajati dramsko pedagogiko, o čemer je pisala v članku Razrednik v vlogi dramskega pedagoga. Kot ravnateljica šole izredno spodbuja gledališko dejavnost, saj želi širiti idejo o povezovalni in zdravilni moči gledališke umetnosti. Prizadeva si za vključujočo šolo in za uresničevanje načela enakih možnosti za vse, inkluzijo otrok s posebnimi potrebami vidi kot svoje poslanstvo. Učitelje usmerja k zavedanju, da so v prvi vrsti vzgojitelji, ki si morajo za dober učni proces najprej vzpostaviti osebno avtoriteto; slednjo pa vodita njihova etika in resnično zanimanje za otroka. Je tudi avtorica dveh samostojnih raziskav (Knjiga v boju s televizijo in računalnikom ter Osnovnošolci v vzporednem svetu mobilnih aplikacij).