PREDAVATELJICE:

SABINA KOROŠEC ZAVŠEK, prof. def. je profesorica defektologije, ki je več kot 30 let delala z otroki s posebnimi potrebami v vseh vzgojno izobraževalnih programih v šoli. Otrokom z avtizmom se posveča od leta 2005. Več kot osem let je bila članica Komisije za usmerjenje. Izobražuje se doma in v tujini. V Zagrebu, Beogradu in v Washingtonu se je izobraževala za terapevtko Floortime in marca 2017 pridobila licenco Floortime terapevtke 3.stopnje. Opravila je tudi vse 3 letnike Fraktalne šole. Na Norveškem, Švedskem in na Islandiji je preučevala oblike pomoči otrokom in odraslim z avtizmom v vseh starostnih obdobjih kot tudi njihovim družinam. Je ustanoviteljica in direktorica Centra za pomoč otrokom in staršem, kjer izvaja individualne terapije za otroke in coaching za starše otrok z avtizmom in s problematičnimi vedenji. Že več kot 13 let organizira in vodi delavnice za učenje socialnih veščin za otroke z avtizmom in s problematičnimi vedenji. Več let predava strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol ter staršem otrok s posebnimi potrebami. Za strokovne delavce vrtcev in šol ter starše je nekajkrat organizirala Floortime konferenco, kjer sta predavala direktorja Floortime Centra iz Washingtona, Tim Bleecker in Jake Greenspan, prav tako je organizirala izobraževanje iz pristopa Marte Meo. Kot so-ustanoviteljica Zveze za avtizem Slovenije si prizadeva za boljši položaj otrok in odraslih z avtizmom ter njihovih družin v družbi. Vodi različne nacionalne in mednarodne projekte s področja avtizma in otrok s posebnimi potrebami.

mag. JANJA KRANJC, univ. dipl. psih. je zaposlena kot šolska svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči na redni osnovni šoli. V letu 2004 je zaključila študij psihologije in od leta 2005 dalje intenzivno deluje na področju avtizma. Kot strokovna delavka Centra za avtizem je do leta 2012 izvajala diagnostično oceno, programe za otroke, mladostnike in odrasle osebe z avtizmom ter njihove družine, koordinirala mednarodni projekt, namenjen odraslim osebam z avtizmom in sodelovala v večjem številu preostalih mednarodnih projektov. Po letu 2012 je v okviru Društva Tudi jaz prevzela vodenje dejavnosti s področja avtizma na področju Posavja in Dolenjske. V letu 2016 je magistrirala z raziskavo s področja podpornih storitev za odrasle osebe z avtizmom v Sloveniji. Že ves čas svojega delovanja izvaja izobraževanja za strokovno in splošno javnost s področja avtizma in objavlja prispevke v strokovnih revijah. Deluje kot predsednica strokovnega sveta Zveze NVO za avtizem Slovenije.

BARBARA ŽNIDARKO, prof. spec. in reh. ped. je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike in na področju avtizma deluje že 12 let. Prve izkušnje je začela pridobivati že v času študija kot prostovoljka na različnih taborih in delavnicah za otroke z avtizmom. V okviru svojega dela je kasneje izvajala individualne obravnave in pedagoško testiranje predšolskih otrok z avtizmom. Izkušnje ima tudi na področju dela s starši otrok na domu. Specifična znanja s področja avtizma je pridobivala na različnih usposabljanjih doma in v tujini. Pridobila je znanja na področjih uporabe različnih pristopov, kot npr. TEACCH – filozofija strukturiranega poučevanja, PECS – nadomestna komunikacija s pomočjo izmenjave sličic, Floortime – intervencijski pristop za spodbujanje interakcije in komunikacije, senzorne integracije, Brain Gym, itd. V okviru projekta Zveze za avtizem je vodila več delavnic in predavanj za spremljevalce otrok. Predava različnim strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol z namenom izboljšanja prepoznavanja značilnosti otrok z avtizmom ter učenja strategij dela, ki so zanje zelo specifične. Deluje v strokovnem svetu Zveze za avtizem in je članica upravnega odbora Autism Europe. Zaposlena je na OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Kot mobilna specialna pedagoginja otrokom s težavami na učnem, vedenjskem in socialnem področju, nudi dodatno strokovno pomoč.

Sabina Korošec Zavšek (portret)
mag. Janja Kranjc (portret)
Barbara Žnidarko (portret)