Andreja PšeničnyDr. Andreja Pšeničny, psihologinja in psihoterapevtka velja za vodilno raziskovalko in psihoterapevtko na področju sindroma izgorelosti. Z raziskovanjem osebnostnih značilnosti tistih, ki izgorevajo, se ukvarja že več kot dvajset let; na to temo je pripravila že vrsto prispevkov za strokovne publikacije in strokovne konference. Postavila je avtorski koncept recipročnega modela izgorelosti, ki se je kot eden od vodilnih uveljavil v strokovni in širši javnosti (sindrom adrenalne izgorelosti). V tem času je objavila tudi na desetine poljudnih besedil, namenjenih izobraževanju in ozaveščanju javnosti o tej in drugih duševnih motnjah. V lastni psihoterapevtski praksi svoje raziskovalne izsledke že vseh dvajset let prenaša v prakso; oblikovala je terapevtski pristop, ki je usmerjen na zmanjševanje osebnostne ranljivosti za stres in izgorevanje.

»Dokler bomo tako patološke lastnosti, kot sta perfekcionizem in deloholizem, razglašali za vrednote, bomo ljudi spodbujali k temu, da sami sebe uničujejo. Skrb zase namreč ni egoizem, temveč le odraz odgovornosti zase.«