ALI SO ŠOLE V VELIKI BRITANIJI V KRIZI?

Šole v Veliki Britaniji

So državne šole v Veliki Britaniji v »krizi«? Kaj lahko storimo, da bodo šole zaposlovale in obdržale kakovostne učitelje?

Dr. Emma Kell

IZVLEČEK

Ta članek izhaja iz moje knjige Kako preživeti v poučevanju (How to Survive in Teaching; Bloomsbury, 2018) in zajema rezultate novejših raziskav ter dognanja mojega poučevanja, prakse in raziskovanja. Predstavitev ugotavlja, da so, čeprav bi si želeli verjeti, da ni tako, pred učitelji Združenega kraljestva pomembni in skrb vzbujajoči izzivi. Med najpomembnejše sodi upad avtonomije in strokovne integritete posameznih učiteljev, kar je v kombinaciji z nenehnimi spremembami temeljnih elementov našega sistema (od akademizacije do izpitov) in nedavno krizo financiranja, ki je prizadela številne šole, privedlo do »popolnega viharja«. Kljub različnim državnim pobudam še vedno nimamo dovolj kakovostnih učiteljev za našo mladino, prav tako je veliko previsok upad mladih učiteljev, saj v prvih treh letih ta poklic opusti kar tri petine učiteljev. Predstavitev ponuja številne praktične nasvete in priporočila za uravnoteženje te mračne slike – tako na osebni in institucionalni kot na nacionalni ravni – ki bi učiteljem lahko pomagala ostati v poklicu, saj je to konec koncev »najboljši poklic na svetu«.

Šole v angliji se trenutno soočajo z edinstvenim nizom izzivov, ki so povzročili pomanjkanje učiteljev, ki vstopajo v ta poklic, in – še pomembneje – tistih, ki v poklicu ostanejo.

 TE IZZIVE SESTAVLJAJO NASLEDNJI DEJAVNIKI:

  • sistem odgovornosti, kar pomeni, da mnogi učitelji vsakodnevno občutijo, da nimajo zaupanja, da se jih pretirano nadzira in preiskuje;
  • pomembne spremembe ocenjevanja in učnega načrta na vseh ravneh, vse od vrtca (starost 5 let) do stopnje A (ekvivalentne slovenski maturi, starost 18 let);
  • zmanjšano financiranje šol, kar pomeni, da prihaja do težav tako pri sredstvih kot tudi pri stroških osebja;
  • populacijska eksplozija učencev, starih 12-13 let, kar pomeni, da je potrbnih več učiteljev.

 V luči teh izzivov je bolj kot kadarkoli prej nujno, da uporabimo vse razpoložljive ukrepe za zagotovitev, da bodo v učilnice vstopili odlični učitelji in v njih – za dobrobit mladih – tudi ostali. 

Oktobra 2019 sem odpotovala v Slovenijo na mednarodno konferenco Izzivi v šolah, ki jo je gostila Osnovna šola Frana Albrehta v Kamniku. Stopiti iz vsakodnevnih izkušenj in norm, ki jih jemljemo za samoumevne, je močna in transformativna vaja. Mednarodna konferenca mi je ponudila priložnost ne le razmišljati o izzivih, s katerimi se soočamo v Združenem kraljestvu, ampak tudi pridobiti vpogled v primere odlične prakse v Sloveniji, ki jih lahko delim s svojimi kolegi doma. Upoštevajte, da bom od te točke dalje omenjala Anglijo in angleški sistem, saj imajo šole na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu svoje posebnosti, zato razmer ne morem posplošiti. 

Pred obiskom Slovenije sem učitelje v Angliji prosila, naj razmislijo o posebnostih angleških šol, ki jih financira država, v primerjavi s šolami, kjer so poučevali na mednarodni ravni. Te posebnosti podrobneje opisujem spodaj.

1.1 Ofsted

Urad za standarde v izobraževanju (Office for Standards in Education – Ofsted), ki ga vodi država, je organ, ki šolam nalaga odgovornost za kakovostno izobraževanje mladih. Šole redno nadzirajo: inšpekcijski pregledi običajno vključujejo pregled dokumentacije (razvojnih načrtov, podatkov o rezultatih izpitov), pogovore z učenci, pregled zvezkov in hospitacije. Šole v povprečju pregledajo na tri do pet let in jim dodelijo ocene: odlično, dobro, potrebno izboljšanja ali neustrezno. Z nižjimi ocenami verjetno pride do nadaljnjih inšpekcijskih pregledov, v najslabšem primeru pa šolo bodisi zaprejo bodisi jo prevzame novo vodstvo, če se stanje ne izboljša.

Medtem ko se pri Ofstedu trudijo šolam zatrjevati, da jim v pripravah na Ofstedov pregled ni treba opraviti ničesar »posebnega«, pa ima ta urad v resnici pri večini šol neposreden vpliv na prav vse vidike, od števila vpisanih učencev do cen okoliških nepremičnin. Zato je potencialni »obisk« tako za ravnatelje kot za učitelje povezan s hudim stresom in pričakovanji, nekatere šole pa svoje zaposlene redno izpostavljajo simulacijam inšpekcijskih pregledov (pravijo jim »Mocksteds«), kar lahko negativno vpliva na počutje pri delu zaposlenih in prinaša za mnoge nepotreben pritisk.

1.2 Razvrstilne tabele in podatki

Podatki, ki povzemajo uspeh pri šolskih izpitih, imajo v življenju učiteljev veliko vlogo. Podatki o uspehu šol se redno objavljajo na spletnih straneh in v časopisih ter pri starših vplivajo na dojemanje – in posledično na izbiro – šole za njihovega otroka. Ker vsak otrok šoli prinese ključna sredstva, je za preživetje šole zelo pomembno število učencev, ki jo obiskujejo.

Učitelje tudi redno ocenjujejo glede na uspeh njihovih učencev pri izpitih, kar ima neposreden vpliv na njihovo plačo in napredovanje.

1.3 Raznolikost

V Združenem kraljestvu obstaja vrsta različnih tipov šol, od neodvisnih (zasebnih) šol, na katerih starši plačujejo šolanje svojih otrok, do akademij, ki delujejo neodvisno od lokalnih nadzornih organov, in državnih šol, ki delujejo v okviru lokalne oblasti. V zadnjih letih se pojavljajo tudi »svobodne šole«, ki nastanejo tako, da skupine posameznikov ali organizacij ustanovijo svoje šole z državnimi sredstvi. Naslednji diagram prikazuje, kako se med te kategorije uvrščajo srednje šole.

 

USTVARITE NOVO ZNANJE – SPOZNAJTE NAJBOLJ MODRE WEBINARJE

Aktualne izobraževalne teme v obliki krajših spletnih izobraževanj so že na voljo! Pridobite kompetence prihodnosti, znanja in veščine, ki pedagoškim in strokovnim delavcem omogočajo strokovno in osebno rast.