Izobraževanje na vaši šoli

V dogovoru z vami bomo izobraževalno srečanje za vaš pedagoški aktiv izvedli na vaši šoli.

* Podatki so obvezni in jih potrebujemo za namen izvedbe dogodka ter za obveščanje o morebitnih spremembah ali odpovedi dogodka. Podatke hranimo do konca šolskega leta.