Izobraževanje v vašem vrtcu

V dogovoru z vami bomo izobraževalno srečanje za vaš pedagoški aktiv izvedli v vašem vrtcu.

* Podatki so obvezni in jih potrebujemo za namen izvedbe dogodka ter za obveščanje o morebitnih spremembah ali odpovedi dogodka. Podatke hranimo do konca vrtčevskega leta.

Izvedba izobraževanja: 1 x 4 pedagoške ure (4 x 90 minut)

Vpišite podatke, če bi želeli izobraževanje v enem delu.

Izvedba izobraževanja: 2 x 2 pedagoški uri (2 x 90 minut)

Vpišite podatke, če bi želeli izobraževanje v dveh delih.