Primož PodbelšekPrimož Podbelšek je kriminalist, ki se ukvarja s preiskovanjem kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok, predvsem s kaznivimi dejanji, izvedenimi prek svetovnega spleta; trenutno zaključuje študij informatike. S svojimi dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami, z lastnim izobraževanjem doma in v tujini ter s predavanji otrokom, mladostnikom, staršem in strokovnemu kadru v vzgojno-izobraževalnih zavodih pomaga kakovostno preprečevati in reševati situacije, ko otroci, mladostniki ali odrasli prek spleta zaidejo v težave. Kako pomembno vlogo imajo starši ali skrbniki pri pripravi otroka za varno uporabo interneta, se v večini sami niti ne zavedajo. Po drugi strani se tega primanjkljaja staršev še kako zavedajo storilci. Živimo v obdobju zelo hitrega napredka sodobne tehnologije, ki je naši starši v mladosti niso poznali in je praktično niso dodobra spoznali niti kasneje. Tudi tempo življenja in dela staršem narekuje, da so več zdoma, otroci pa so prepuščeni igri, ki se je preselila na internet. Starši otrokom v prepričanju, da delajo nekaj dobrega zanje, pa tudi zato, da jih razvajajo (in da imajo včasih mir pred njimi), kupijo pametne naprave in jih tem napravam popolnoma prepustijo.