Anita MirjanićMag. Anita Mirjanić je profesorica zgodovine in filozofije, avtorica (oz. soavtorica) več učbenikov za družbo in zgodovino, številnih člankov in knjige Retorika za učitelje ter nosilka številnih delavnic s področja komunikacije za domače in tuje učitelje. Ima tudi bogate izkušnje na področju delavnic iz javnega nastopanja in retorike za podjetja in posameznike – tako v Sloveniji kot tudi v tujini.