Lucija ČevnikDR. LUCIJA ČEVNIK je doktorica socioloških znanosti, profesorica filozofije in sociologije, specializantka lacanovske psihoanalize, podjetnica, publicistka, mentorica in svetovalka. S svojimi dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami, pridobljenimi z neposrednim delom z mladimi, pomaga kakovostno reševati konfliktne odnose med generacijami staršev in mladostnikov. Neredko se dogodi, da vsaka generacija govori »svoj jezik«, kar ustvarja prekinjeno komunikacijo in konfliktne odnose med njima. Takrat dr. Lucija Čevnik priskoči na pomoč in prevaja »jezik« mladih v »jezik« njihovih staršev ter zahteve in želje staršev v razumevanje njihovih otrok. Že deset let vodi mladinsko svetovalnico »Ti«, kjer skupaj z mladimi rešuje težave, probleme in stiske, s katerimi se vsakodnevno srečujejo na svoji poti odraščanja. Je svetovalka mladinskim delavcem in mladim, ki se znajdejo v različnih kriznih in konfliktnih situacijah (projekt Labirint iz krize). Motivira pri soočanju s problemi in tegobami, pri premagovanju osebnostnih kriz ter pri ozaveščanju podzavestnih vzorcev, ki nas zadržujejo v začaranem krogu »brezizhodnih« situacij.

Za različne ciljne skupine izvaja predavanja, tečaje in delavnice s področij prekinjene komunikacije, konfliktnih odnosov, telesne samopodobe in čutne vzgoje. Sodeluje s srednjimi in osnovnimi šolami, NIJZ, nevladnimi organizacijami, podjetniki in mladinskimi organizacijami. Je sodelavka in mentorica v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih ter avtorica številnih člankov in prispevkov s področij reševanja konfliktnih odnosov z mladostniki, ranjene samopodobe in čutne vzgoje.