dr. Jernej Šoštar

DR. JERNEJ ŠOŠTAR je pedagog, andragog in sociolog kulture, predavatelj, NLP-coach, mediator in trener mediatorjev z dolgoletno prakso dela na področju vzgoje in izobraževanja s strokovnimi sodelavci, učitelji ter vzgojitelji, pa tudi mentor za razvijanje pozitivnega samovrednotenja. Zaposlen je kot ravnatelj na osnovni šoli, pred tem pa je deloval kot šolski svetovalni delavec, vzgojitelj v vrtcu in vzgojitelj v dijaškem domu, kar mu je omogočilo bogat uvid v delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema po celotni vertikali. S široko prakso dela v številnih kolektivih ter ob pomoči njihovih priporočil in povratnih informacij si je pridobil močne socialne kompetence ter sposobnost motivacije in pomoči drugim pri morebitnih težavah s samoaktualizacijo. Ima bogate predavateljske izkušnje, pridobljene tako doma kot v tujini.

Predvsem njegovo delo na teoretičnem in praktičnem področju alternativnega reševanja sporov je pripomoglo k temu, da je danes prepoznan kot mednarodni strokovnjak za izobraževanje tujega pedagoškega kadra in svetovanje tujim vzgojno-izobraževalnim institucijam (s strani Evropske komisije, Vlade Republike Slovenije, ITF* in ECDR*) na področjih nekonfliktne in v rešitev usmerjene komunikacije, mirnega razreševanja sporov ter šolske in vrstniške mediacije, zaupali pa so mu tudi pripravo in izvedbo projekta šolske in vrstniške mediacije ter zmanjševanja medetničnih trenj v tujini.

Delavnica je namenjena vsem strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja, ki se želijo opolnomočiti v medčloveških odnosih, konstruktivni komunikaciji, poslušanju drugega, upoštevanju želja in potreb ter iskanju skupne rešitve, ki bo zadovoljila obe strani. Pridobljene veščine so uporabne na vseh področjih življenja.