VKLJUČUJOČA ŠOLA

VKLJUČUJOČA ŠOLA – VZPOSTAVLJANJE ODNOSOV IN KOMUNIKACIJA Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI TER NJIHOVIMI STARŠI

izgorelost

KAKO IZSTOPITI IZ PEKLENSKEGA VLAKA IZGORELOSTI IN PONOVNO ZAŽIVETI?

komunikacija

KOMUNIKACIJA Z ARGUMENTACIJO KOT KLJUČ DO USPEHA V MEDINSTITUCIONALNEM SODELOVANJU

IzziRokus

UČENJE PO MERI VSAKEGA UČENCA – S PORTALOMA IZZIROKUS IN 5KA

MEGA RAČEK

KAM S TESNOBO V DANI SITUACIJI

ENIČNA ŠTEVILA

DRŽAVNA MEJA REPUBLIKE SLOVENIJE

Z začetkom izvajanja arbitražne odločitve je vlada Republike Slovenije uzakonila potek državne meje s Hrvaško. Zakon o evidentiranju državne meje (Uradni list RS, št. 69/71) je bil v državnem zboru sprejet 27. 11. 2017, veljati pa je začel 9. 12. 2017. Zakon ureja evidentiranje državne meje s Hrvaško v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/10), ki je bila razglašena 29. junija 2017.

Že v Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je bila sprejeta 25. junija 1991, je bila v II. členu zapisana določitev meje nove samostojne države Republike Slovenije: »Državne meje Republike Slovenije so mednarodno priznane državne meje dosedanje SFRJ z Republiko Avstrijo, z Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te države mejijo na Republiko Slovenijo, ter meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v okviru dosedanje SFRJ.«

Z Avstrijo, Italijo in Madžarsko je Slovenija po osamosvojitvi sprejela akte, ki so potrdili nasledstva sporazumov, ki so bila v zvezi z mejo sprejeta v času SFRJ.

Državna meja med Slovenijo in Hrvaško pa je kljub številnim poskusom ostala neurejena. Sporna ni bila samo meja na morju, o kateri se je v javnosti največ govorilo, ampak tudi določeni deli meje na kopnem. Meja med državama je bila zadnja desetletja pred osamosvojitvijo izredno prehodna. Območja vzdolž meje so se medsebojno prepletala (gospodarsko, socialno, sorodstveno in kulturno). Zato je sprememba obmejnega režima zelo zarezala v življenje ljudi in jim ga precej otežila. Da bi državi uredili to področje, sta novembra 2011 v Stockholmu podpisali arbitražni sporazum.

Naloga arbitražnega sodišča je bila določitev:

– meje med Republiko Slovenijo in Hrvaško na morju in na kopnem,

– stika Slovenije z odprtim morjem in

– režima za uporabo ustreznih morskih območij.

Povzetek določil arbitražne razsodbe, podanih v obliki infografike:

Arbitrazna_razsodba_27072017-1.jpg

Vir: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2010/Arbitrazni_sporazum/Arbitrazna_razsodba_27072017.pdf

Vlada Republike Slovenije je takoj po izreku razsodbe sprejela vse ukrepe, potrebne za implementacijo Arbitraže.  Na spletni strani vlade RS (http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arbitraza/) je objavljen kartografski potek meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

shutterstock_1038255928

Reka Kolpa, hrvaško Kupa, mejna reka med Slovenijo in Hrvaško

 

Avtorica prispevka: Helena Verdev

 


SLOVARČEK IZRAZOV

Arbitraža: razsodišče v nesodnih sporih

Arbitraža je sporazumni razsojevalni postopek reševanja spora. Stranke se dogovorijo, da bodo spor predložile arbitrom, ki bodo izdali dokončno odločitev. Postopek ni javen. Arbitre, razsojevalce, določijo stranke same.

Arbiter: razsodnik v nesodnih sporih, ki ga izbereta stranki

NEVERJETNICE O VESOLJU

Z vami delimo nekaj prav neverjetnih, a resničnih dejstev o vesolju! Kaj ste že vedeli?

Neverjetno, a resnično:

 • najvišji ognjenik na Marsu je visok okrog 22 kilometrov;
 • če bi zmogli potovati s svetlobno hitrostjo, se za Zemljane ne bi starali;
 • v Sonce bi lahko spravili kar en milijon Zemelj;
 • proti Zemlji je vedno obrnjena ista polovica Lune;
 • do Lune bi morali kolesariti približno tri leta;
 • v petih minutah Zemlja prepotuje okrog 8000 kilometrov;
 • planet Venera se vrti v nasprotni smeri kot ostali planeti v našem osončju;
 • ljudje pogosto mislijo, da so videli NLP, kadar je ob Luni videti Jupiter ali svetlo zvezdo;
 • astronavti, ki krožijo okrog Zemlje, vidijo vsak dan do 16 sončnih vzhodov in zahodov;
 • dan na Merkurju je daljši od njegovega leta;
 • stopinje astronavtov bodo za večno ostale na Luni, saj tam ni vetra, da bi jih razpihal;
 • v vesolju je več zvezd, kot je na Zemlji zrn peska;
 • potniško letalo bi moralo leteti okrog 120 milijard let, da bi prepotovalo galaksijo Rimska cesta;
 • na Jupitru pustoši 300 let star orkan, ki se še vedno krepi;
 • štirje asteroidi so poimenovani po članih glasbene skupine The Beatles (Lennon, McCartney, Harrison, Starr);
 • dan na Zemlji se vsako stoletje podaljša za 1,5 tisočinke sekunde,
 • rakete morajo doseči hitrost 40.234 kilometrov na uro, da uidejo Zemljini težnosti;
 • iz črne luknje ne more pobegniti nič;
 • planet Merkur je večinoma iz železa;
 • približno enkrat na mesec Zemljo zadene meteorit, velik kot košarkarska žoga;
 • v vesolju ni nobenih zvokov;
 • Zemlja je edini planet, ki ne nosi imena grškega ali rimskega božanstva;
 • vsako leto se na Zemljo posede 2,7 milijona kilogramov prahu iz vesolja;
 • Mednarodna vesoljska postaja je najdražja zgradba doslej – njena izdelava je stala okrog 120 milijard evrov;
 • razdaljo enega svetlobnega leta bi prehodili v 225 milijonih let;
 • Voyager 1 je od Zemlje oddaljen 21 milijard kilometrov in je prvo plovilo, ki zapušča Osončje;
 • v Jupiter bi lahko vstavili več kot tisoč Zemelj;
 • prvi raketoplan je poskusno vzletel z letečega boeinga 747;
 • okrog 95 % snovi v vesolju je nevidne;
 • če si na Zemlji star 12 let, bi bil na Marsu star okrog 6 let;
 • svetloba prepotuje pot od Sonca do Zemlje v 8 minutah in 19 sekundah;
 • na Luni lahko vržeš žogo šestkrat dlje kot na Zemlji;
 • vsak teden na Zemljo pade kakšna vesoljska smet – to so odpadki, ki jih človek odvrže v vesolju;
 • vsakih 50 let na Zemljo padejo kamni z Marsa.

 

 

Vir: Neverjetnice, Založba Rokus Klett

SISTEMATIČNO RAZISKOVANJE VESOLJA SE JE ZAČELO …

Vesolje od nekdaj vznemirja našo domišljijo. Ob pogledu v nebo se nam poraja nešteto vprašanj. Danes smo zaradi sistematičnega raziskovanja vesolja resda bogatejši za številna spoznanja, marsikaj pa še vedno ostaja neznano. Kdaj se je začela vesoljska tekma in kdo je v njej sodeloval? Kdo skrbi, da smo danes priča številnim novim spoznanjem o vesolju?

Oktobra 2017 je minilo 60 let od dogodka, ki je zaznamoval vesoljsko tekmo, v kateri so za prevlado v vesolju tekmovale takratna Sovjetska zveza in Združene države Amerike. 4. oktobra 1957 je Sovjetska zveza v vesolje izstrelila prvi umetni satelit Sputnik I. Istega leta so v vesolje izstrelili še Sputnik II, na krovu katerega je bila tudi prva potnica v vesolje – psička Lajka. 12. aprila 1961 pa je v vesolje poletel prvi človek; to je bil ruski kozmonavt Jurij Gagarin, ki je na plovilu Vostok-1 obkrožil Zemljo. Ker je bila to pomembna ruska zmaga v vesoljski tekmi z ZDA, so ta dan razglasili za dan ruskih kozmonavtov.

Drugi člen v tedanji vesoljski tekmi so bile Združene države Amerike. Letos je minilo 60 let od ustanovitve ameriške vesoljske agencije NASA (https://www.nasa.gov/). Ob ustanovitvi leta 1958 je bil njen glavni namen konkurirati ruskemu vesoljskemu programu. Pred 50 leti (1968) je Nasa v vesolje poslala prvo veččlansko posadko. Njen največji uspeh pa je vsekakor pristanek človeka na Luni, kar se je zgodilo leta 1969.

 

Kdo vse še skrbi za sistematično raziskovanje vesolja?

Leta 1975 je bila ustanovljena Evropska vesoljska agencija, katere članica je tudi Slovenija.

Leta 1990 so v vesolje izstrelili teleskop Hubble, ki je skupni projekt Nase in Evropske vesoljske agencije.

Pred dvajsetimi leti, leta 1998, so v vesolje izstrelili Mednarodno vesoljsko postajo, pri kateri gre za skupni projekt ZDA, Rusije, držav Evropske unije, Japonske in Kanade.

Kaj pa Slovenija? V prvi polovici leta 2019 bo Slovenija v vesolje poslala prva slovenska satelita Trisat in Nemo HD, ki bosta namenjena predvsem pridobivanju podatkov s področja kmetijstva, gozdarstva, naravnih nesreč in urbanizma. V prvem primeru gre za t. i. nanosatelit, majhen satelit z maso 4,4 kg, v drugem pa za mikrosatelit z maso 65 kg.

V reviji National Geographic redno objavljamo novosti, ki so povezane z raziskovanjem vesolja. Tako smo avgusta 2017 v reviji predstavili številne zgodbe, povezane z raziskovanjem vesolja, in presenetljiva odkritja, marca 2018 pa zgodbe redkih posameznikov, ki so imeli priložnost na Zemljo pogledati iz vesolja. Več lahko preberete v omenjenih številkah revije National Geographic.

 

Avtor: Helena Verdev

INTERVJU: DR. JURIJ SENEGAČNIK

Gospod Jurij, najprej ste bili učitelj na Gimnaziji Ledina, zdaj pa ste urednik za geografijo v založbi Modrijan izobraževanje in tudi avtor učnih gradiv. Vas je morda že kot otroka navduševalo poslanstvo učiteljskega poklica ali je ta izbira poklica dozorela kasneje?

Učiteljski poklic sem očitno vsaj delno dobil že v genih; oče je bil univerzitetni profesor, mama pa gimnazijska učiteljica. Že kot gimnazijec sem začutil veliko veselje, ko sem na planinskih šolah »prenašal« svoje znanje na mlajše, potem pa sem vrsto let kot alpinistični inštruktor, gorski vodnik in nazadnje inštruktor gorske reševalne službe izobraževal mlade alpiniste in odrasle planince. Še v času vojaškega roka v jugoslovanski armadi sem imel to srečo, da sem lahko večino časa vojake in oficirje poučeval veščine smučanja, plezanja in reševanja v gorah. Moji prvi dve službi sta bili na geografskem inštitutu in na zavodu za družbeno planiranje. Tam sem se sicer zelo veliko naučil, tako o znanstvenem delu kot o delovanju države, a srce me je čedalje bolj vleklo v šolo. Ko sem dobil mesto učitelja na sedanji Gimnaziji Ledina, so se začela najlepša leta mojega poklicnega življenja. V razredu sem neskončno užival, odlično sem se razumel tako z dijaki kot s kolegi v zbornici. Atmosfera v šoli tedaj še ni bila tako pod pritiskom vedno novih pravil in nenehnega izpolnjevanja različnih »papirjev«, pa tudi agresivni del staršev se ni mogel tako vtikati v učiteljevo delo, kot se danes. Zame so bila zlasti prva leta na šoli naravnost idilično obdobje.

Kako pa se je začela vaša zgodba z založništvom?

Učbeniška gradiva, ki so bila v šoli na voljo na začetku moje učiteljske poti, so se mi zdela zelo neustrezna. Ko sem o njih povprašal še svoje učence, so bili do njih še bolj kritični. Obrnil sem se na nekatere avtorje s predlogi za spremembe in na moje presenečenje je bil odziv zelo dober. Kaj kmalu je moja prizadevanja opazil kolega Slavko Brinovec s kranjske gimnazije, ki je bil tedaj že vrsto let naš glavni pionir izobraževalne tehnologije za področje geografije. Ko je prišlo do osamosvojitve Slovenije, ne šolsko ministrstvo ne zavod za šolstvo še nista imela pripravljenih scenarijev za nujne spremembe učnih vsebin pri pouku geografije. Jugoslavije kot države ni bilo več, v šoli pa smo še celo leto dve uri tedensko poučevali geografijo Jugoslavije. Slavko Brinovec je potegnil zgodovinsko potezo in na lastno roko organiziral pripravo dveh novih učbeniških gradiv, in sicer za geografijo Slovenije v osnovni šoli in za geografijo Evrope v gimnaziji. V obe avtorski skupini je povabil tudi mene. Brez vsakega učnega načrta smo potem napisali najprej oba učbenika, potem pa še delovna zvezka. Prvič sem lahko v celoti sam pisal cela poglavja – in to tako, kot sem si predstavljal, da jih bodo najbolje sprejeli uporabniki. Odziv je bil naravnost čudovit. Učitelji so mi pisali navdušene pohvale, enakega mnenja so bili tudi moji učenci. Prvič se mi je utrnilo spoznanje, da sem morda našel svoje pravo poklicno poslanstvo, ki ima širše dimenzije od učiteljskega poklica, a se obenem nanj tesno navezuje. Začutil sem, da bi to lahko opravljal z največjim navdušenjem.

Vir: osebni arhiv

Vrsto let za tem sem bil še lahko nekakšna dvoživka, dopoldne učitelj v šoli, popoldne in ob koncih tedna pa sem že pisal učbenike. K stalni zaposlitvi sta me povabili obe tedaj največji šolski založbi, a srce me še vedno ni pustilo iz šole. Kmalu pa sem čedalje več časa prebil tudi v različnih komisijah – za pripravo mature, prenovo učnih načrtov in še kaj bi se našlo. Časa za šolo, za vse komisije, za pisanje in seveda za družino preprosto ni bilo več dovolj. Odločil sem se za delo urednika, vendar pri tretji založbi, to je pri Modrijanu, kjer sem dobil zagotovilo, da ne bom le urednik, ampak tudi avtor učbeniških gradiv.

Nam lahko na kratko opišete, kako poteka delo urednika in avtorja učnega gradiva za geografijo? Kakšen je povprečni čas od začetka pisanja do izida učbenika?

Delo urednika, pa tudi avtorja, je od projekta do projekta seveda različno, a v grobem lahko ločimo nekaj glavnih faz, ki so takšne kot pri drugih predmetnih področjih. Urednik naredi načrt celotnega projekta, izbere avtorsko ekipo in druge sodelavce (ilustratorja, kartografa), razdeli naloge in potem sproti spremlja nastajanje besedil in drugega gradiva. Ko je vse to zbrano in besedilo lektorirano, gre učbenik lahko v prelom in potem v uradno potrditev. Vzporedno z vsem tem pa seveda poteka marketinško spremljanje in promocija vsakega učbenika. Tesno sodelovanje z učitelji praktiki mora biti vključeno v vse faze dela. Z njimi se posvetujemo, še preden začnemo s konkretnim delom, med posameznimi fazami, pa tudi po tem, ko učbeniško gradivo že pride na tržišče. Poleg tiskane je treba pripraviti tudi digitalno verzijo in vsa spremljajoča gradiva za učitelje in učence. O povprečnem času za izdelavo učbenika je težko govoriti, saj je vsak projekt zgodba zase. Za svoja gradiva pa lahko povem, da so mi gimnazijski učbeniški kompleti vedno vzeli vsaj dvakrat toliko časa kot osnovnošolski. Za osnovno šolo lahko do neke mere pišem kar »iz glave«, le podatke moram večkrat preverjati, za gimnazijo pa vedno najprej tedne in tedne študiram vso mogočo strokovno literaturo, časopisne članke in spletne vire, preden se sploh odločim, kaj od vsega tistega bom lahko uporabil v učbeniku. V omari imam celo goro izrezanih časopisnih člankov: v njih sproti podčrtavam najpomembnejše informacije in izrezke potem spravljam za čas, ko bom pisal učbenike. Ko začnem pisati, je večina člankov sicer že zastarelih, a takšna pot se je izkazala za dovolj uporabno.

Vir: osebni arhiv

Če pogledamo vse vidike vašega dosedanjega dela, kaj ste imeli oz. imate pri njem najraje? Kaj najmanj?

Pri učiteljskem poklicu mi je najljubše poučevanje v obliki razgovorne metode, nekoč z učenci, sedaj pa s študenti. V srednji šoli že leta ne poučujem več, z radovednimi očmi slušateljev pa se srečujem kot zunanji predavatelj na oddelku za geografijo Univerze na Primorskem. Pri delu na založbi najbolj uživam v kreativnem pisanju in oblikovanju besedil, pa tudi pri izboru in pripravi slikovnega gradiva, saj izbiram pretežno med lastnimi slikami, ki sem jih načrtno in sistematično zbiral na potovanjih po svetu in Sloveniji. O najmanj prijetnih zadevah pa rajši ne bi govoril. Pri vsakem poklicu so prisotne, ampak sprejeti jih moramo kot nujen sestavni del »igre«, drugače ne gre.

Kako vidite poučevanje geografije čez deset ali dvajset let?

Vse se bo spremenilo in nič se ne bo spremenilo. Pojdimo najprej na tehnologijo. Ali si je kdo pred dvajsetimi leti predstavljal, da bodo pametni telefoni tako obnoreli svet, kot so ga? Ko sem jih lani videl na jugu Etiopije v rokah pastirskega ljudstva, ki med zadnjimi v Afriki še vedno živi povsem »arhaičen« način življenja, tako kot pred stoletji, sem jasno uvidel, kako močna je tudi pri njih želja po komunikaciji in izmenjavi informacij. Če greste danes kjerkoli po svetu na podzemno železnico, boste videli, da večina potnikov med vožnjo ves čas strmi v svoj mali ekranček, za okolico pa se ne zmeni. Postali smo neke vrste ujetniki tehnologije, ki je bila narejena za to, da bi nam bila v pomoč, pa se je obrnilo tako, da nam je v marsičem začela diktirati življenje. Kaj bomo uporabljali čez deset ali dvajset let, koliko bomo mi vodili umetno inteligenco in koliko ona nas, ta hip ne more vedeti nihče. Tudi razvijalci pri finski Nokii niso slutili, da so nekoliko preveč sedeli na lovorikah svojih mobilnih telefonov, in konkurenca jih je čez noč izrinila s trga. Kaj pa ima vse to zveze s poukom geografije? Zagotovo se bo ta čez dvajset let še bolj naslanjal na neslutene možnosti, ki jih prinaša vsesplošna digitalizacija našega življenja in dela, a po drugi strani bo vloga učitelja ostala ključna. Šole brez učitelja ne more biti. Učenci potrebujejo živega človeka, ki jih razume in vzgaja, nobena umetna inteligenca tega ne more nadomestiti. Pouk in delo z učenci ni branje televizijskih poročil, ki jih na kitajski televiziji že lahko bere virtualni napovedovalec, ampak bistveno več, napredna digitalna orodja in učna gradiva v katerikoli obliki pa so pri tem (le) nujno orodje. Seveda pa je problem, če ustreznega orodja ni na voljo. S skrhanim skalpelom še tako dober kirurg ne more solidno izvesti operacije. Drugi del odgovora na to vprašanje pa se dotika neznanke, kaj bomo čez dvajset let imeli v našem kurikulu. Če bomo sledili zgledu nekaterih razvitih držav, ki so iz pouka geografije naredile nekakšno mešanico neaktualnih, neprivlačnih in za učence tudi neuporabnih učnih tem, povečini družboslovnih, bo pouk geografije verjetno potekal drugače in ga bo posledično tudi vedno manj, kot če bomo kot majhna evropska nacija upoštevali svoje lastne potrebe in se naslonili tudi na lastno pedagoško tradicijo, ki ni slaba. Na koncu pa še vprašanje metod. F. Orožen, avtor našega prvega didaktičnega priročnika Metodika zemljepisnega pouka (1898), je že pred 120 leti zapisal: »Saj tudi ni mogoče, da bi si pridobil učenec na tej stopnji tisto znanje v zemljepisu, kakor ga bode potreboval v praktičnem življenju. Toliko pa mora dati ljudska šola učencu glede zemljepisa, da si bodeta odrastli mož in žena na dobljeni podlagi sama razširjala svoje zemljepisno znanje glede praktičnih potreb.« Bralcem tega intervjuja dajem v razmislek, kaj resnično novega in bistvenega smo v zadnjih 120 letih dodali k tej osnovni nalogi pouka geografije, ki jo je zapisal že F. Orožen.

Vir: osebni arhiv

Ste raje učitelj ali urednik?

Nekoč sem bil silno rad učitelj, danes pa sem že rajši urednik, ki pa se pri nastajanju učbeniških gradiv še vedno vsak hip postavlja v vlogo učitelja. Čeprav v šoli že vrsto let ne poučujem več, si pri pisanju vedno vizualiziram situacijo v razredu – ali se bodo učencem ob prebiranju moje razlage ali ob opisu nekega primera zasvetile oči ali pa bodo mojo razlago sprejeli brez navdušenja ali celo z nerazumevanjem in odporom. Prav v tem imam bistveno prednost pred kolegi z inštitutov in univerz, ki te izkušnje nimajo. Nekateri od njih mislijo, da so oni tisti, ki lahko edini odločajo, kaj morajo učenci pri določenem predmetu znati, seveda pa pri tem vsak vidi le svoje ozko področje, svoj strokovni »vrtiček«. Danes sem torej raje urednik in seveda avtor gradiv, rad pa tudi predavam študentom, še posebej s področja predmeta Regionalna geografija sveta.

Če bi se morali opisati v nekaj stavkih, kako bi se opisali?

To pa rajši povprašajte moje sodelavce in tiste, ki živijo z mano. Bo opis veliko bolj relevanten.

Kot geograf ste verjetno tudi strasten popotnik. Nam lahko zaupate kakšno zanimivo anekdoto oz. doživetje s svojih potovanj?

Res sem videl že ves svet, celo na Antarktiko sem šel, številne neevropske države pa sem obiskal celo večkrat. Samo v ZDA sem bil šestkrat. Isto državo lahko po daljšem časovnem razdobju doživiš kot nekaj čisto novega. Svet se tako dinamično spreminja, da ocena ali oznaka, stara nekaj let, danes ne velja več. Maroko sem pred tremi desetletji doživel kot za popotnika »mučno« državo, kjer so nas zelo agresivno nadlegovali na čisto vsakem koraku. Pred nekaj leti sem bil ponovno tam. Država je v tem času v vseh pogledih izjemno napredovala in postala zelo prijetna za obiskovalce. Pred desetimi leti sem bil v Jemnu, revni državi prijaznih ljudi, in vtisi so bili zelo prijetni. Danes se Jemen zvija v krčih državljanske vojne, prebivalstvo pa umira od nasilja in lakote. Pa še anekdota. Na svoji prvi poti v podsaharsko Afriko sem s skupino francoskih popotnikov obiskal neko vas na jugu Burkina Fasa. Turistov tam še niso poznali. Pred vasjo se je v hipu nabralo okoli petdeset otrok, ki so se s stegnjenimi rokami postavili v vrsto. Najprej sem pomislil, da hočejo prosjačiti, a se je takoj izkazalo, da so imeli roke stegnjene le zato, da se je vsak od njih s prisrčnim »bonjour« rokoval z nami. Ko smo se končno nehali rokovati z otroki, so prišli še odrasli. Niti en vaščan ni izostal. Takšne prisrčnosti v naši ljubi Evropi ali sploh kjerkoli v t. i. razvitem svetu res ne moreš (več) doživeti. Upam, da se otroci v tisti vasi še danes razigrano igrajo in ne buljijo le v pametne telefone kot pri nas.

Vir: osebni arhiv

Kaj še počnete v prostem času?

Moj poklic in prosti čas se tako tesno prepletata, da točne meje sploh ne morem potegniti. V dnevnem časopisju (ali na spletu) tudi v prostem času prebiram in izrezujem vse, kar bi lahko nekoč prišlo v učbenike. Vsak konec tedna grem na kakšen izlet po Sloveniji, če se le da, v gore, in tam na veliko fotografiram. Če je lep dan, naredim tudi več kot 300 slik. V času dopustov seveda najrajši potujem in obenem načrtno fotografiram za učbenike, v zadnjih letih pa tudi snemam videoposnetke za digitalna učna gradiva. Če grem na potovanje sam, si organiziram prevoz tako v najbogatejše kot v najrevnejše dele velemest, po možnosti pa si plačam tudi krajše panoramske lete, če so seveda na voljo. Pogled na pokrajino iz zraka, da o nazornosti fotografij sploh ne govorimo, je za geografa nekaj čisto drugega, resnično presežna vrednost, za katero mi ni škoda denarja. Vsa moja potovanja so tako nekakšni fotosafariji za učbenike in brez fotoaparata bi se počutil kot vojak brez puške. Poleg geografije, pri kateri sem na neki način že dosegel svoj zenit, pa se v zadnjih letih ukvarjam tudi z vprašanji človekove psihe in delovanja možganov. No, to pa je že povsem druga zgodba.

OBLIKOVANOST ZEMLJINEGA POVRŠJA

Učenje je lahko v skladu z učnimi cilji ter hkrati zabavno in kreativno. Kako? Maja Kos z vami deli zanimivo rešitev, kako lahko učencem s pomočjo makete, ki jo izdelajo pri uri geografije, pomagate bolje razumeti Zemljino površje. Pripravite blago in sukanec in pouk se lahko prične! V nadaljevanju vam bomo korak za korakom razložili, kako boste izpeljali učno uro.

Učni cilji, ki jih dosežete:

 • Učenec s pomočjo makete spozna in razume, da na Zemljinem površju obstajajo različne površinske oblike (gora, gorovje, hrib, hribovje, grič, gričevje, dolina, ravnina).
 • Učenec s pomočjo makete razume pojav prisojnih in osojnih območij.
 • Učenec s pomočjo makete spozna različne naklone/strmine površja ter vrednoti strmino površja z vidika poselitve in rabe površja.
 • Učenec s pomočjo makete razume vključenost infrastrukture v prostor – potek prometnic, razporeditev bivalnih objektov, razporeditev gospodarskih objektov.

Pripomočki za izdelavo makete:

 • blago različnih barv (siva, temno zelena, svetlo zelena, bela, modra),
 • polnilo za reliefne oblike (priporočilo: polnilo naj bo različno, saj lahko na podlagi različnega otipa in zvoka polnila tudi učenci s posebnimi potrebami (npr. slabovidni) sklepajo o različnih reliefnih oblikah),
 • sukanec različnih barv,
 • modeli hišk (karton, papir, plastika).

Navodila za izdelavo makete:

Ker makete iz trših materialov zavzamejo precej prostora in so zaradi tega tudi težje prenosljive, si lahko izdelamo maketo iz blaga. To lahko preprosto zložimo skupaj, s čimer zavzame bistveno manj prostora.

Za izdelavo potrebujemo osnovno šiviljsko znanje, blago različnih barv, barvne sukance, šivalni stroj, šivanko in polnilo.

Na maketi, ki je prikazana na fotografijah, je za podlogo uporabljeno platno bele barve. Gre za dva kvadrata blaga, ki sta sešita skupaj. Pomembno je, da vse šivamo le na zgornji kvadrat, čisto na koncu pa spodnji kvadrat prišijemo k zgornjemu, dodamo nekaj polnila (pod gore, da ustvarimo razliko v nadmorski višini podlage) in ju dokončno sešijemo skupaj.

Smiselno je, da si najprej skiciramo, kam bomo našili različne oblike površja.
Na podlago z modrim sukancem všijemo reko. Prišijemo tudi cesto (sivo blago). Nato prišijemo manjše kose zelenega blaga, ki ponazarjajo travnike oz. zelene površine v dolinah in kotlinah. Ob travnikih všijemo tudi njive in polja (na maketi sukanec rjave in oranžne barve).
Na spodnji (najnižji) rob makete našijemo morje (uporabimo daljši trak blaga v modri barvi).

Za gorovja uporabimo sivo blago. Najprej si izrežemo nekakšen plašč stožca, ki ga sešijemo skupaj ob strani. Tako dobimo stožec. Najprej ga deloma prišijemo. Preden ga dokončno zašijemo (kolikor gre, s šivalnim strojem, zadnje šive bo morda treba napraviti na roke), ga napolnimo. Za polnilo lahko uporabimo različne manjše ostanke blaga, vato, umetno polnilo … Če želimo doseči tudi kakšen poseben zvok ob dotiku posamezne oblike površja, poiščemo takšna polnila (npr. šumeče kroglice iz stiropora).

Za hribe in planote je na maketi uporabljeno blago temnejše zelene barve. Za kakšen višji hrib ustvarimo položnejši stožec, za manjše hribe in planote pa uporabimo blago v obliki kroga ali kvadrata. Zašijemo ga na enak način kot pri gorovjih.

Za gričevja uporabimo manjše kose blaga svetlejše zelene barve v obliki krogov. Preden jih prišijemo na podlago, lahko nanje z zelenim sukancem do polovice všijemo vinograde in sadovnjake. Paziti moramo, da so ti všiti na prisojno stran, in ne prek celotnih gričev.

Pri pouku lahko uporabimo tudi manjše hišice, ki jih postavimo na območja, primerna za poselitev.

Vir: osebni arhiv

Avtorica: Maja Kos, študentka dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa Geografija in slovenistika

VELIKOST MOŽGANOV ČLOVEŠKIH PREDNIKOV SE JE POSTOPOMA RAZVIJALA VEČ KOT TRI MILIJONE LET

Moderni ljudje imajo možgane, ki so več kot trikrat večji kot pri naših najbližjih živečih sorodnikih šimpanzih in bonobosih. Znanstveniki se ne strinjajo glede tega, kje in kdaj naj bi prišlo do dramatičnega povečanja, a nove analize 94 fosilov homininov kažejo, da se je povprečna velikost možganov postopoma in dosledno povečevala zadnje tri milijone let.

Ta trend naj bi bil posledica razvoja večjih možganov znotraj populacij posameznih vrst, a so vlogo igrale tudi nove vrste z večjimi možgani in izumrtje vrst z manjšimi možgani. Zgodnji hominini so imeli možgane velike kot šimpanzi, zdaj pa so možgani drastično večji, zato je pomembno razumeti, kako smo prišli do te stopnje. Velikost možganov je namreč ena izmed najočitnejših značilnosti, ki nas dela ljudi. Povezana je namreč s kompleksnostjo kulture, jezikom, izdelovanjem orodij in mnogo drugimi stvarmi, zaradi katerih smo edinstveni.

Čeprav je bilo splošno sprejeto mnenje, da so se naši možgani razvijali postopoma in da se je enako postopno razvijala tudi inteligenca naših prednikov, je realnost veliko bolj kompleksna, saj ni neposredne povezave med velikostjo možganov in vedenjem.

V omenjeni raziskavi so raziskovalci primerjali podatke o prostornini lobanj 94 fosilnih vzorcev 13 različnih vrst začenši z vzorci najzgodnejših nedvomno človeških prednikov, avstralopitekov izpred 3,2 milijona let, do predmodernih vrst, vključujoč Homo erectus izpred 500.000 let, ko je velikost možganov sovpadla z velikostjo možganov sodobnih ljudi.

Raziskovalci so po preštevanju vrst na ravni kladerov ali skupin, ki so izhajale iz skupnega prednika, ugotovili, da se je povprečna velikost možganov postopoma povečevala v obdobju treh milijonov let. Ob natančnejšem pregledu so ugotovili, da so to povečevanje spodbujali trije različni dejavniki. Primarno evolucija večjih možganov znotraj posameznih populacij določene vrste, a tudi prihod novih vrst z večjimi možgani in izumiranje vrst z manjšimi možgani. Raziskovalci so prav tako ugotovili, da je bila hitrost evolucije velikosti možganov znotraj linij homininov mnogo počasnejša kot danes (čeprav je vprašanje, zakaj takšna diskrepanca, še vedno odprto).

Študija prvič kvantificira, kje in koliko vsi omenjeni dejavniki prispevajo k vzorcu na ravni kladerov. Ta proces bi lahko primerjali tudi z delom nogometnega trenerja, ki želi večje in močnejše igralce. Prvi način bi bil, da igralce pošlje trenirat z utežmi. A prav tako bi hkrati lahko tudi rekrutiral nove, večje igralce in iz ekipe izključil šibkejše. Prav takšen proces se kaže pri velikosti možganov. Dominanten proces poteka podobno, kot da bi igralci šli trenirat z utežmi, zaradi česar razvijajo večje možgane znotraj populacije. Hkrati pa naj bi potekala še dva procesa, in sicer prihod hčerinskih vrst z večjimi možgani in izumiranje oziroma odstranjevanje »manjših igralcev«.

Prevod in priredba: uredništvo Modre akademije

Vir: University of Chicago (avtor Matthew Wood)

IZKUŠNJA: JE UČENJE O MOŽGANIH RES DOLGČAS?

Čeprav na splošno priljubljenost biologije kot vede zaradi njenega napredka v zadnjih desetletjih narašča, na zanimanje učencev močno vpliva način poučevanja naravoslovja v razredu. Zato tokrat z vami delimo primer učiteljice, ki se je s svojimi učenci lotila zabavnega projekta!

Pet dni v tednu z učenci preživim vsaj tretjino dneva: jutranje varstvo, dežurstvo, pouk, interesne dejavnosti … Počnemo vse mogoče, tudi pogovarjamo se veliko. In ko klepet nanese na šolo, z njihove strani kar prepogosto slišim besedo »beda«. Sprva me je ta odziv sila jezil. Pa je to upravičeno? Že otroci v vrtcu morajo ves čas nekaj barvati, rezati, obnoviti knjigo za bralno značko, povedati, koliko nog ima žuželka, ko pa primejo za igračo, so kaznovani, saj je zdaj vendar čas za naravoslovje. Tudi v šoli imamo radi tihe učence, če se doma naučijo in potem uspešno reproducirajo goro podatkov, se pa sploh počutimo uspešne. Z leti sem prestopila na stran učencev – to je res brez veze. Danes so informacije zlahka dosegljive in učitelj virom, ki so na voljo, težko konkurira. Prav zato sem začela razvijati delo, s katerim se učencem trudim vcepiti nekaj kritičnega mišljenja ter iznajdljivosti, hkrati pa doseči kakšen cilj iz učnega načrta.

Včasih se dela lotimo spontano, velikokrat pa so nam v pomoč razni natečaji in tekmovanja. Tako nas je k ustvarjalnosti pri biologiji prvič – v šolskem letu 2009/10 – napeljal natečaj Skrivnostni možgani, ki sta ga razpisala Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja in MMC RTV SLO. Čeprav smo pri biologiji takrat obravnavali popolnoma drug organski sistem, sem hitro malce preuredila letno pripravo in lotili smo se kar zahtevne teme.

Ko smo se seznanili z osnovnimi pojmi, so hoteli učenci na hitro nekaj napisati (bolje rečeno, prepisati iz različnih virov) in to oddati kot naš izdelek. Zavila sem z očmi in ena od učenk je sama zaključila, da to zna vsak. Če hočemo kaj doseči, moramo biti izvirni, kar na področju nevrofiziologije ne bi smelo biti tako težko, saj prepleta dognanja medicine, biologije, kemije, fizike in verjetno še česa. Začeli smo razmišljati, kako bi naredili izdelek, ki bi deloval, bil nekoliko interaktiven.

 1. Odločili smo se, da bomo iz poliuretanske pene izdelali model možganov. Uporabili smo hitro strjujoči se pištolski purpen (tekapur) in ga v obliki ene možganske hemisfere iztisnili na silikonsko podlago, na kakršno nima oprijema. Pri tem smo se trudili čim bolje oblikovati možganske vijuge.
 2. Po dnevu sušenja smo z zelo ostrim olfa nožem vijuge nekoliko poglobili in oblikovali še možgansko deblo in male možgane. S pomočjo anatomskega atlasa smo različne režnje pobarvali z različnimi akrilnimi barvami.
 3. V trgovini z elektromaterialom smo kupili majhna stikalca, nekaj izoliranih žic in baterije, žrtvovali pa smo še verigo novoletnih lučk, iz katerih smo izrezali LED-žarnice. Nato smo si v anatomskem atlasu ogledali, kje so posamezna možganska središča (npr. za vid, govor, sluh, abstrakcijo …), v posamezni center vstavili žarnico in jo z žico, ki smo jo do žarnice speljali prek notranjosti možganov (skozi strjeni purpen se žico zlahka zrine), povezali z baterijo.
 4. Vse skupaj smo pritrdili na tršo lepenko. Stikala smo oštevilčili, na legendo, ki smo jo tudi pritrdili na lepenko, pa napisali, katera številka označuje posamezni center.
 5. Kadar je koga zanimalo, kje je npr. center za voh, je v legendi poiskal številko ustreznega stikala, ga pritisnil in v centru je posvetila lučka.

1

Model možganov iz poliuretanske pene (fotografija: avtorica prispevka).

Poleg tega, da je bilo to leto, ko so si možganske centre zapomnili skoraj vsi učenci v razredu, smo se naučili še kar nekaj novega, npr. da pri LED-lučkah ni vseeno, kako obrneš pol, če hočeš, da žarnica sveti, pridobili smo tudi kar nekaj ročnih spretnosti in spoznavali različne materiale. Spoznali pa smo tudi, da je fizika zelo uporabna veda, ki jo srečujemo praktično na vsakem koraku. To je sicer predmet, ki veliko učencem povzroča nemalo težav in imajo zato pred njo nekakšen strah. Tudi eden od sodelujočih učencev, ki je bil sicer zelo dober na področju izražanja, je v tistem času popravljal oceno pri fiziki, delo za natečaj pa je očitno v njem spodbudilo prave sinapse, in napisal je Elektrokemijsko hvalnico fiziki. Tovrstno delo je za učence zabavno, meni pa pomeni izziv. Seveda na tak način ni mogoče delati vsako uro, saj terja kar nekaj časa, vsi pa smo še vedno zavezani učnemu načrtu in snov na koncu šolskega leta mora biti predelana.

 2 

Model možganov iz poliuretanske pene (fotografija: avtorica prispevka).

Če delaš malo drugače, kot učitelj tvegaš kritiko ravnatelja, inšpekcije, ministrstva in verjetno še koga, celo staršev. Poleg tega je velikokrat prikrajšana tudi družina, saj od doma nosiš material, ki ga potrebuješ za delo, da o času, ki ga porabiš, ne govorim. Včasih me kar malo prizadene, ko sedim za pisalno mizo in me hčerka vpraša, ali se grem kakšno družabno igro. Skoraj vedno je odgovor »seveda, samo še malo počakaj, da še nekaj končam«. Ko zasliši besedo »samo«, me po ušesih udari njen odgovor – »beda«. Ampak to je že druga zgodba …

Avtorica prispevka: Darja Gašperšič

KOLIKO VRST ŽIVALI POZNAŠ? POUČEVANJE O BIOTSKI PESTROSTI

Ste se kdaj vprašali, koliko vrst živali bi znali v tem trenutku prepoznati? Vprašanje, ki ga velikokrat zastavim svojim študentom na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Število prepoznanih vrst se pri veliki večini giblje krepko pod sto. Pri rastlinah, glivah, praživalih in bakterijah je poznavanje še veliko slabše. Na planetu Zemlja je trenutno znanstveno opisanih približno milijon vrst in pol, ocene števila vrst pa se gibljejo krepko prek deset milijonov. Zakaj tako slabo poznamo živi svet, ki mu kot vrsta Homo sapiens tudi sami pripadamo? Zakaj po drugi strani poznamo toliko imen športnikov ali hollywoodskih zvezdnikov, ki jih v življenju še nismo in jih verjetno nikoli ne bomo srečali? Izpostavljena vprašanja vsaj deloma povzemajo vzrok in posledico, zaradi katerih je treba danes poučevanju biotske pestrosti namenjati več pozornosti kot kadarkoli prej v zgodovini vzgoje in izobraževanja.

Priča smo globalnemu upadanju biotske pestrosti. Po poročilih o stanju ohranjenosti biotske pestrosti imajo najbolj negativen vpliv nanjo naslednje človekove dejavnosti: degradacija in drobljenje habitatov vrst, vnos invazivnih tujerodnih vrst, onesnaževanje, čezmerna izraba naravnih virov in podnebne spremembe. Zaradi vse večjega družbenega zavedanja pomena ohranjanja biotske pestrosti za obstoj človeštva je ta postala ena od prioritet Desetletja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj 2005–2014 (UNESCO, 2005). Trenutni vrhunec prizadevanj za ohranjanje biotske pestrosti je odločitev Združenih narodov, da obdobje med letoma 2011 in 2020 razglasijo za desetletje biotske pestrosti, katerega glavni cilj je občutno zmanjšati izgube biotske pestrosti na globalni ravni (UNGA, 2011).

Namen članka je predstaviti pojem biotske pestrosti v šolskem kontekstu. V prispevku povzemam glavna spoznanja, ki sem jih že predstavil v različnih prispevkih (Torkar 2016a, 2016b, 2016c, 2017) in ki so vam lahko v pomoč pri nadaljnjem poglabljanju v tematiko.

Kaj je biotska pestrost?

Izraz biotska pestrost (angl. biodiversity) je leta 1988 prvi objavil E. O. Wilson v istoimenski knjigi Biodiversity. Biotska pestrost pomeni raznolikost življenja na Zemlji, ki se zaradi ekoloških in evolucijskih procesov ves čas spreminja in prilagaja. Biotsko pestrost poenostavljeno opredeljujemo kot genetsko, vrstno in ekosistemsko pestrost; tako je opredeljena tudi v Konvenciji o biološki raznovrstnosti in v Zakonu o ohranjanju narave. V nadaljevanju podrobneje pojasnjujem posamezne ravni biotske pestrosti (Torkar 2016a).

Pestrost znotraj vrste

Raven genoma pomeni celoten genski material posameznega organizma. Raven nad tem je raven osebka (vsak primerek določene vrste, ki ima edinstvene sposobnosti, pogojene z dedno zasnovo in okoljem). Najvišja raven vrstne pestrosti je raven populacije in podvrst. Populacijo sestavlja celotna skupina organizmov določene vrste, ki živi na geografsko opredeljenem prostoru v točno določenem času.

Pestrost med vrstami

Definiranje vrste ni preprosto. V najboljšem primeru vrsto definiramo kot skupino organizmov, ki se lahko med seboj razmnožujejo in imajo plodne potomce ter so reproduktivno izolirani od drugih vrst. Pestrost med vrstami definiramo kot vrstno bogastvo in vrstno pestrost. Vrstno bogastvo pomeni število različnih vrst v združbi. Vrstna pestrost pa je vrstno bogastvo ob upoštevanju številnosti (abundance) posamezne vrste (t. i. enakomerne zastopanosti vrst) v združbi.

Pestrost ekosistemov

Pestrost ekosistemov se izraža na ravni združb, ekosistemov in biomov. Raven združbe pomeni sestav vseh interakcij populacij vrst, ki zasedajo določen prostor v točno določenem času. Raven ekosistema pomeni sistem medsebojno povezanih elementov, ki ga tvorijo interakcije med združbo in neživim okoljem. Raven bioma pa je združba značilnih vrst favne in flore določene geografske regije v klimaksnem stanju.

Krajinska pestrost

Predvsem v zadnjih dveh desetletjih se pojavljajo pogledi, da je treba za učinkovito ohranjanje biotske pestrosti upoštevati tudi krajinsko raven biotske pestrosti. Vsi organizmi smo vezani na življenjsko okolje, ki ga bolj ali manj sooblikujemo in spreminjamo. Človek je v številnih okoljih zelo vpliven dejavnik oziroma ključna vrsta. Leta 2000 je bila v Firencah v Italiji sprejeta Evropska konvencija o krajini, ki jo je leta 2003 ratificirala tudi Slovenija in s tem prevzela njene cilje glede varstva, upravljanja in načrtovanja krajin ter ozaveščanja javnosti o pomenu krajin. Temeljna značilnost slovenskih krajin je velika pestrost in raznolikost krajinskih vzorcev. Zakon o ohranjanju narave (2004) v 35. členu krajino obravnava kot element biotske pestrosti.

Poučevanje o biotski pestrosti

Slovenski učenci in dijaki se s pojmom biotska pestrost podrobneje seznanijo v sedmem razredu osnovne šole pri predmetu naravoslovje in ga nadgradijo v devetem razredu pri predmetu biologija. Dijaki se s področjem biotske pestrosti sistematično srečajo v gimnazijskih programih pri predmetu biologija. V nižjem poklicnem, poklicnem in strokovnem izobraževanju pa dijaki tematike večinoma ne obravnavajo, izjema so nekateri strokovni programi, kot je Naravovarstveni tehnik. V učnih načrtih je opaziti nedoslednosti v poimenovanju, uporabljajo se namreč izrazi biodiverziteta, biotska pestrost in biološka raznovrstnost, zato bi bilo to ob prenovi učnih načrtov smiselno uskladiti (Torkar 2016b).

Raziskovalci ugotavljamo, da je biotska pestrost abstrakten in kompleksen pojem, ki ga zaradi njegove zahtevnosti tudi učitelji slabo razumejo in ga običajno obravnavajo samo na ravni vrstne pestrosti. Pogoj za učenčevo razumevanje biotske pestrosti in njenega ohranjanja v polnem pomenu in obsegu je kakovostno interdisciplinarno znanje. Potrebno je namreč predznanje iz ekologije, genetike, evolucije, sistematike, geografije ter drugih naravoslovnih in družboslovnih ved.

Konstruiranje znanja in razumevanja pojma biotska pestrost mora imeti svoje temelje že v zgodnjem poučevanju naravoslovja, začenši z neposrednimi izkušnjami z biotsko pestrostjo (npr. obiskovanje naravnih ekosistemov, opazovanje živali in rastlin v naravi). Čeprav vsi radi poudarjamo pomen neposrednih izkušenj v naravi, se v številnih evropskih državah in tudi drugod trend upadanja aktivnosti v naravi med otroki in mladostniki nadaljuje, zato velja še enkrat več poudariti vlogo neposrednih izkušenj v naravi, predvsem v času odraščanja.

Raziskovalci izpostavljajo tudi pomen povezovanja šole z njeno okolico, s čimer mladim omogočimo večjo vključenost in dejavnost v lokalnem okolju ter priložnosti za avtentično učenje o skupnosti in skrb za njeno dobrobit. Poudarjajo tudi, da naj učenje v lokalnem okolju obsega tako vključevanje lokalnih strokovnjakov v vzgojno-izobraževalni proces (npr. starši učencev, katerih strokovno znanje lahko obogati pouk) kot tudi pouk z raziskovanjem neposredno v lokalnem naravnem okolju. K temu bi dodal še pomen različnih organizacij (npr. naravovarstvene organizacije), ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispevajo k dvigu kakovosti pouka o biotski pestrosti.

V predšolskem obdobju ter v prvem in drugem triletju osnovne šole je predvsem pomembno, da se posvetimo biotski pestrosti na ravni vrst in njihovih habitatov. Na žalost se učni načrti v devetletni osnovni šoli manj posvečajo poglobljenemu izkustvenemu spoznavanju tipičnih predstavnikov ekosistemov in sistematskih skupin kot v nekdanji osemletni osnovni šoli. Pomembno je, da učenci že zgodaj spoznajo lokalna naravna okolja in primere tam živečih (zavarovanih in ogroženih) vrst (npr. človeška ribica v kraških jamah, bukov kozliček v bukovem gozdu, močvirski tulipan na Ljubljanskem barju). Naravovarstvena stroka se je v zadnjih petnajstih letih zelo dejavno vključila v proces naravovarstvenega ozaveščanja (predvsem zaradi evropskih finančnih mehanizmov, kot je LIFE); nastale so številne poljudnoznanstvene publikacije, ki jih lahko učitelji izkoristimo za poučevanje o biotski pestrosti. Učenci naj ne začnejo obravnavati problematike na primerih iz oddaljenih, eksotičnih ekosistemov, kot sta ohranjanje polarnih medvedov ali tropskega deževnega gozda, saj teh problematik, predvsem družbenega konteksta, ne morejo zadostno razumeti. Taki primeri poučevanja o ohranjanju biotske pestrosti navadno delujejo kot moraliziranje in učence dolgoročno puščajo ravnodušne.

Ekosistemska in genetska raven biotske pestrosti sta zahtevnejši za razumevanje, zato ju obravnavamo pozneje, ko učenci osvojijo osnove ekologije in genetike pri pouku biologije ter imajo že veliko neposrednih izkušenj z lokalnimi ekosistemi, kot so gozd, jezero in travnik. Pri pouku biologije v tretjem triletju osnovne šole in v srednjih šolah so učenci, razvojno gledano, dovolj dojemljivi za abstraktnejše razlage, ki vključujejo tudi obravnave na molekularni ravni, zato takrat uvedemo gensko pestrost. V tem obdobju se učenci tudi že bolje seznanijo z drugimi državami in celinami (geografija), kar jim olajša razumevanje globalnih naravovarstvenih problematik, kot sta na primer trgovanje z ogroženimi vrstami rastlin in živali (konvencija CITES) ali problematika invazivnih vrst.

V sklepu bi se želel vrniti k izhodiščnemu vprašanju o posameznikovem poznavanju vrst, ki je na neki način tudi odraz antropocentričnega položaja, ki ga ta zavzema v odnosu do narave. Ohranjanje biotske pestrosti se začne s poznavanjem vrst, s katerimi si delimo planet. Z biotsko pestrostjo in njenim ohranjanjem so namreč povezane različne ekološke, ekonomske, etične, duhovne in kulturne vrednote. Raznovrstnost vrednot, ki jih pripisujemo biotski pestrosti, je hkrati kazalnik pomembnosti in kontroverznosti pojma ter pomeni velik izziv tako v naravovarstveni kot v pedagoški stroki.

 

Avtor prispevka: izr. prof. dr. Gregor Torkar

 

Viri:

 • Torkar, G. (2016a). Biotska pestrost v šoli : kje, kdaj in kako jo poučevati? = Biodiversity in school : where, when and how to teach it? V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 126–134.
 • Torkar, G. (2016b). Nekatera pomembna izhodišča za poučevanje biotske pestrosti v šoli. Naravoslovna solnica, 20 (3), 23–26.
 • Torkar, G. (2016c). Secondary school studentsʼ environmental concerns and attitudes toward forest ecosystem services: implications for biodiversity education. International Journal of Environmental and Science Education, 11 (18), 11019–11031.
 • Torkar, G. (2017). Biodiversity and digital technologies in school. V: KRNEL, Dušan (ur.). TEALEAF : academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, 13–24.
 • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), (2005). UN decade of education for sustainable development 2005–2014: The DESD at a glance. Paris: UNESCO.
 • UNGA – The United Nations General Assembly (2011). The United Nations Decade on Biodiversity. Resolution 65/161. Pridobljeno s https://www.cbd.int/2011-2020/.
 • Wilson, E. O. (1988). Biodiversity. Washington, DC: National Academic Press.
 • Zakon o ohranjanju narave – ZON (1999). Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14. Pridobljeno s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600.

POGOVOR O STEM VPLIVA NA OCENE IN INTERES ZA IZBIRO POKLICA

Nove raziskave o vplivu staršev na izbiro kariere na področju STEM kažejo neposredno povezavo med uspehom učencev na teh področjih in seznanjenostjo staršev s pomenom teh znanosti.

Otroci, ki so sodelovali pri tako imenovanem testu ACT (angleščina, matematika in naravoslovje) in so imeli starše, ki so bili seznanjeni s tem, kako otrokom učinkovito prenesti pomembnost naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM), so pokazali kar 12-odstotno izboljšanje v matematiki in naravoslovju.

Motiviranje otrok s pogovorom

Ameriške raziskave, narejene zaradi ciljev, da bi povečali število študentov, ki za študij izbirajo področja STEM, prinašajo nove vpoglede. Močan dotok diplomiranih študentov STEM se dojema kot ključen za gospodarsko rast in globalno konkurenčnost države.

Starši so se izkazali kot neizkoriščen vir, ki lahko pomaga pri motivaciji zanimanja za STEM. Zato bi bilo dobro vlagati v spodbujanje staršev, da s svojimi otroki govorijo o pomembnosti matematike in naravoslovja.

Raziskava, trajajoča več desetletij

Raziskovalci so razvili pripomočke, ki staršem pomagajo v pogovoru z njihovimi otroki o pomembnosti področij STEM in tako razlagati vlogo matematike in naravoslovja pri načinu delovanja mobilnih telefonov in kako so ti predmeti pomembni pri izbiri specifičnih karier.

Starši, ki so sodelovali v desetletja dolgi raziskavi so bili razdeljeni v dve skupini. Prvi skupini so razdelili pripomočke, druga pa je imela vlogo kontrolne skupine. Raziskovalci so nato dolga leta sledili rezultatom, da bi ocenili učinek.

Prvotne ugotovitve iz leta 2012 so pokazale, da so učenci zaključnih razredov osnovne šole, katerih starši so imeli omenjene pripomočke in so bili seznanjeni s pomembnostjo matematike in naravoslovja, izbirali v povprečju po en dodaten semester tečaja predmeta STEM v šoli.

V zadnji fazi raziskave so ugotovili, da so otroci, katerih starši so bili seznanjeni z informacijami o pomembnosti STEM, napredovali v matematiki in naravoslovju na že prej omenjenem testu ACT in so se v večjem številu prijavljali na tečaje STEM v šoli. Povečana pogostost srednješolskih predmetnih tečajev STEM in boljše ocene iz matematike ter naravoslovja na testu ACT so vplivali tudi na število fakultetnih učnih enot STEM, na katere so se vpisovali študenti, ter tudi na kariere, ki so jih ustvarjali, in na njihovo splošno razumevanje področja STEM.

Zadnje ugotovitve postavljajo pod vprašaj splošno sprejete predpostavke, vključno s tisto, da starši z otroki že tako ali tako učinkovito govorijo o pomembnosti matematike in naravoslovja ter da so do srednje šole stališča otrok glede tega že dokončno izoblikovana.

Mnogo staršev meni, da po vstopu v najstniška leta ne morejo storiti prav veliko, da bi spremenili razmišljanje svojih otrok ali da bi jih lahko motivirali. A rezultati dokazujejo, da imajo tudi takrat starši še vedno pomemben vpliv.

 

Prevod in priredba: uredništvo Modre akademije

Vir: članek založbe Profil Klett.

POLETNO VARSTVO ZA OTROKE – Modre aktivne počitnice

Da se mali nadobudni radovedneži med šolskimi počitnicami ne bodo dolgočasili in da bodo starši brezskrbni, medtem ko bodo v službi, organiziramo v sklopu Modre akademije Modre aktivne počitnice

Enotedenska druženja otrok, starih od 5 do 13 let, ki bodo dneve aktivno preživljali pod budnim očesom izkušenih mentorjev, organiziramo v juniju in juliju na OŠ Kašelj v Ljubljani. Otroci so razdeljeni v starostne skupine po 10–15 otrok, tako lahko mentorja zagotavljata potreben nivo varnosti in vključenosti vseh udeležencev znotraj skupin.

Modre aktivne počitnice se bodo izvajale 4 zaporedne tedne z začetkom 27. junija. Termini izvedb so torej sledeči:

 1. termin: 27. 6.–1. 7. 
 2. termin: 4. 7.–8. 7. 
 3. termin: 11. 7.–15. 7. 
 4. termin: 18. 7.–22. 7. 

V program Modrih aktivnih počitnic so vključene vsebine, ki jih otroci v šoli redko spoznajo v tolikšni meri, kot bi morda želeli. Tako bodo glasbene delavnice, likovne delavnice, plesne delavnice, taborne veščine, kuharski tečaj, ogled konjušnice in mnoge športne aktivnosti ter tekmovanja odlična popestritev in navdih otrokom v počitniških dneh.

Prihod otrok je ob 8. uri, sledijo zajtrk in aktivnosti po programu Modrih aktivnih počitnic.
Ob 12:00 postrežemo kosilo oz. topel obrok, nato pa nadaljujemo z aktivnostmi do 15. ure, ko je čas za odhod domov. Sicer pa bomo poskrbeli bomo tudi za tiste, ki bi želeli otroka pripeljati pred 8. uro in ga prevzeti po 15. uri.

 

CENA ENOTEDENSKEGA PROGRAMA MODRE AKTIVNE POČITNICE ZNAŠA 180 €.
Vsak udeleženec prejme majico Modrih aktivnih počitnic, spominsko darilo in različne nagrade ter priznanja za uspešnost, v ceno pa sta vključena tudi zajtrk in toplo kosilo.
Za vsakega dodatnega otroka iz iste družine velja 10 % popust.

PRIJAVE:

Otroke lahko prijavite s pomočjo spodnje povezave oz. nam pišite na info@modra-akademija.si. Na tem naslovu smo na voljo tudi za vse dodatne informacije oz. na telefonski številki 040 767 290 (Blaž Hrušovar).

PRIJAVA

PRIMER DOBRE PRAKSE: VAJE ZA SPRETNE PRSTE

Učiteljice razrednega pouka v svoji praksi opažamo, da ima vse več učencev prve triade v osnovni šoli vedno pogostejše težave na področju motorike, učenja, vedenja in medsebojnih odnosov. Pri razvijanju otrokovih spretnosti so pomembne senzomotorične izkušnje in povratne informacije, ki jih otroci dobijo od odraslih bodisi doma bodisi v vrtcu ali šoli. Zato že tretje leto zapored izvajamo vaje za zaznavanje in obvladovanje telesa, ki smo jih poimenovale »vaje za spretne prste«. Z njimi spodbujamo razvoj grobe in fine motorike ter socialnih, emocionalnih, kognitivnih in komunikacijskih veščin.

Pri vajah za zaznavanje in obvladovanje telesa izhajamo iz teorije o senzorni integraciji, ki jo je v šestdesetih letih dvajsetega stoletja razvila dr. Anna Jean Ayres. Senzorna integracija je otrokova zmožnost čutenja, razumevanja in organiziranja čutilnih informacij iz njegovega telesa in iz okolja v smiselno celoto. Kadar je integracija celostna in uravnovešena, ima otrok izredno velike možnosti za učenje, ustrezno vedenje in boljše uravnavanje gibanja (Emmons in Anderson, 2006).

Vaje za zaznavanje in obvladovanje telesa potekajo v dveh delih. Prvi zajema tematske gibalne vaje, ki spodbujajo razvoj grobe motorike; izvajajo se v telovadnici.

Vir: Osebni arhiv

Drugi sklop vaj pa izvajamo v učilnicah kot delo po postajah, kjer učenci ravnajo z različnim materialom, s čimer spodbujamo razvoj ostalih veščin.

Vir: Osebni arhiv

Vaje smo izvajale enkrat tedensko v določenem zaporedju, in sicer so bile prvo šolsko uro na vrsti gibalne vaje v telovadnici, naslednjo šolsko uro pa so učenci po postajah delali s konkretnim materialom. Za osnovo smo uporabile odpadni material, saj ga učenci poznajo, prav tako pa je lahko dostopen. Vaje za spretne prste tudi povezujemo s cilji iz učnega načrta. Še posebej dobro jih lahko povežemo s slovenščino (grafomotorika, predopismenjevalne spretnosti, igra vlog idr.), matematiko (štetje, razvrščanje, računanje idr.) in spoznavanjem okolja (življenjska okolja, poklici, promet idr.).

Učiteljice smo po izvedenih vajah opažale pozitivne učinke vadbe. Takoj po izvedbi vaj so bili učenci bolj umirjeni, sproščeni in dovzetni za nadaljnje delo pri pouku. Lažje so sledili navodilom in poteku dela. Učenci so napredovali v različnih grobo- in finomotoričnih spretnostih, okrepili so trajanje svoje pozornosti, natančnosti in vztrajnosti. Zmanjšale so se njihove vedenjske težave, okrepili pa sta se njihova samopodoba in samokontrola telesa. Med vrstniki je bilo manj konfliktnih situacij, povečala se je njihova motivacija za delo, hkrati pa se je izboljšala tudi celotna razredna klima.

Vaje smo zbrale v zbirki z naslovom Vaje za spretne prste, ki bo izšla 1. 9. 2020. Zbirka obsega 35 tematskih vadb v telovadnici in 100 konkretnih primerov finomotoričnih vaj v razredu. Namenjena je vzgojiteljem, učiteljem, socialnim delavcem in specialnim pedagogom, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki od 3. do 8. leta starosti. Strokovnim delavcem omogoča lažjo in boljšo organizacijo pedagoškega dela, ki otrokom ponuja možnost učenja prek igre in kakovostnega raziskovanja okolja, s poudarkom na učenju prek senzornih izkušenj. Prav tako pa je tudi edinstven priročnik za starše, ki želijo svojim otrokom ponuditi raznolike aktivnosti za njihov razvoj.

Cena: 34 EUR

Svoj izvod lahko naročite TUKAJ. Naročilo lahko oddate tudi po e-pošti (narocila@rokus-klett.si) ali na telefonski številki 080 19 90.

V zahvalo za vaše zaupanje vam krijemo stroške pošiljanja.

Avtorice prispevka: mag. Bojana Krašovec, Nina Sovinc in Anja Bizjak

Viri in literatura: Emmons, P. G., Anderson, L. M. (2006). Understanding sensory dysfunction: learning, development and sensory dysfunction in autism spectrum disorders, ADHD, learning disabilities and bipolar disorder. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

PIEZIJA

pomnjenje pesmi

POMNENJE PESMI S POMOČJO SLIK

Klara Bajec

ČESTITKE VZGOJITELJICI KLARI!

Digitalni mentor

DIGITALNI MENTOR: ROK VENGAR

Tesnoba: Kako se z njo soočamo

TESNOBA: KAKO SE Z NJO SOOČITI?

Verjetnostni račun in učenci

VERJETNOSTNI RAČUN

Skotošični sindrom pri otrocih

SKOTOPIČNI SINDROM